De School
Het onderwijs
De Groepen
ICT
Zorg
Contact
Engels
Anne Frank
Anne Frankschool - Den Haag
Foto Beresteinlaan
De gebouwen
Foto Laagveen
Anne Frankschool - Beresteinlaan 267

De Beresteinlaan

Het gebouw aan de Beresteinlaan 267 is in 2001 gebouwd. Het is een modern schoolgebouw met veel licht en ruimte. In dit gebouw bevinden zich: 17 klaslokalen, een peuterspeelzaalruimte, de gymzaal, een groot speellokaal/theaterruimte, het documentaiecentrum, het computerlokaal, de administratie, de interne begeleiders en de kamer van de directeur.

Groepen

In dit gebouw zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd, de 4 internationale schakelklassen en 2 peutergroepen.
Anne Frankschool - Laagveen 22

Het Laagveen

Het gebouw aan het Laagveen 22 is in 1948 gebouwd als lagereschool met gymzaal. Het gebouw is gemoderniseerd. In de oude gymzaal zijn, 2 peuterspeelzaallokalen op de beganegrond en drie lokalen op de eerste etage gebouwd. In het centrale deel zijn 8 lokalen. Naast de lokalen zijn er ook een speellokaal,een kleine vergaderruimte, een ruimte met flexplekken, een directiekamer en op de eerste etage werkplekken voor groepjes ingericht.

Groepen

Hier zijn de groepen 5 t/m 8 gevestigd en 3 peutergroepen.
Directie

Directeur:

D.H.Hartgers

Adjunct directeur:

T. Polat

Adjunct directeur:

M. Leeksma

Sport en cultuur
Sportstrook

In 2007 was de Anne Frankschool sportiefste school van Nederland. De school is nog teeds Sportactieve school.

Internationale schakelklas
Kinderen die net uit het buitenland komen, kunnen worden ingeschreven in de internationale schakelklas. Deze kinderen spreken uiteraard geen Nederlands.

In deze klas krijgen zij elke dag les. Ze volgen daar lessen Nederlands, maar ook alle andere schoolvakken komen aan de orde. Na 12 tot 18 maanden spreken en lezen de meeste kinderen voldoende Nederlands, zij kunnen dan uitstromen naar een gewone groep.

Deze groep is voor kinderen van groep 3 t/m 8.

Jongere kinderen worden in de reguliere groepen opgevangen, Zij krijgen daar speciale aandacht voor de ontwikkeling van hun Nederlandse taal.

Taalschakelklas
Leerlingen die goed presteren, kunnen in groep 3 of 4 deelnamen aan de schakelklassen. Zij krijgen daar een jaar intensief onderwijs met veel extra aandacht voor de Nederlandse taal. Door de extra aandacht gaan de leerlingen blijvend beter presteren. Leerlingen kunnen één jaar in een schakelklas geplaatst worden. Ze volgen daar het normale programma van de groepv 3 of 4 met extra andacht voor hun persoonlijke ontwikkeling. Vooral woordenschat en begrijpend lezen krijgen veel aandacht.

De leerlingen stromen na een jaar uit naar de volgende groep. Zij zijn dan veel beter geworden in begrijpend lezen en woordenschat en scoren hoger dan voor de schakelklas.

Aan het begin en aan het eind van de taalschakelklas worden extra toetsen afgenomen om het resultaat te controleren.

Peuterspeelzalen/Voorschool

Peuterspeelzalen

De Anne Frankschool werkt samen met Stichting Mooi voor de peuterspeelzalen/voorscholen. De peuters en kleuters werken met dezelfde thema's. Daardoor is er een doorgaande lijn in het programma.

Kinderen mogen naar de peuterspeelzaal als ze 2,5 jaar zijn.

Op beide gebouwen zijn peutergroepen. De kinderen gaan vier dagdelen per week naar de peutergroep.

Aanmelden kan door een afspraak te maken met de leidsters. Voor de Beresteinlaan Tel.: 070-2053501 of voor het Laagveen: 070-2053502

Ouders

De Anne Frankschool werkt zoveel mogelijk samen met de ouders. De ouders hebben een belangrijke rol bij de opvoeding van de kinderen en zijn belangrijk voor het schoolsucces van hun kinderen.

We houden de ouders zo goed mogelijk geïnformeerd over de vorderingen en het gedrag van hun kinderen en proberen hen zoveel mogelijk te betrekken bij activiteiten op school.

We organiseren ook activiteiten speciaal voor ouders: Peuter- en oudergym, Informatie middagen, enz.

Huiswerk

Alle kinderen vanaf groep 2 hebben huiswerk.

Het huiswerk bestaat uit:

Leerwerk: tafels van vermenigvuldiging en topografie.

Oefenen: rekenen, spelling, lezen.

Werkstukken voorbereiden en uitwerken: informatie verzamelen, teksten schrijven, presentaties oefenen.

Een deel van het huiswerk voor rekenen en taal en Engels kan via internet gedaan worden. Kinderen kunnen inloggen op De Rekentuin, De Taalzee of Word and Birds en daar oefenen. De leerkracht kan online controleren.

Inschrijven

Inschrijven op de Anne Frankschool gaat op afspraak. Hiermee voorkomen we, dat u erg lang moet wachten.

Kinderen van 4 jaar en ouder, die worden ingeschreven kunnen de volgende dag beginnen.

Voor inschrijving is nodig: een identificatiebewijs van de ouders en van de toekomstige leerling, een pasje van de ziektekostenverzekering, de Ooievaarspas van de toekomstige leerling. Wanneer u niet de Nedelandse nationaliteit heeft een verblijfsvergunning.

Beschikt u niet over deze documenten dan moet uw kind toch naar school zodra het in Nederland woont, neem contact met ons op of kom even langs.

Voor een afspraak kunt u bellen naar de administratie: 070-3664406.

Of mailen naar: info@obs-annefrank.net

Ziekmelden

Komt uw kind niet op school, laat ons dat even weten. U kunt bellen, melden in Mijnschoolinfo, langs komen, of een email sturen.

Voor kinderen vanaf 5 jaar geldt de leerplichtwet. U bent verplicht uw kind naar school te sturen. Is uw kind ziek? Meldt dan aan de school dat uw kind ziek is, wat het heeft en hoelang het verzuim vermoedelijk zal duren. Blijft uw kind langer dan een dag weg zonder bericht, dan volgt altijd melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag. U zult dan aan de leerplichtambtenaar moeten bewijzen dat uw kind niet in staat was naar school te gaan en loopt u het risico op een flinke boete.

Overblijf

Op de Anne Frankschool kunnen de kinderen overblijven. Tijdens de middagpauze eten de kinderen onder begeleiding. Ze moeten zelf brood en drinken meenemen. Na het eten gaan ze onder toezicht buitenspelen, bij slecht weer spelen de kinderen in een klaslokaal. Het toezicht wordt verzorgd door leerkrachten, onderwijsassistenten en enkele vrijwilligers.

Overblijven is niet gratis. Het tarief is € 1,50 per dag, u kunt strippenkaarten kopen voor 16 keer overblijven € 12,50 of een jaarkaart voor het hele schooljaar voor € 100,--. Met de strippenkaarten bent u goedkoper uit.U betaalt dan € 0,78 per dag. Met de jaarkkaart bent u nog voordeliger uit.

We willen u erop wijzen dat het, met name voor jonge kinderen, belangrijk is, tussen de middag even thuis te eten. Ze krijgen even rust en doen wat energie op voor de middag.

Buitenschoolse opvang
 • Pastuso
 • Triodus
 • Openingstijden
 • Vakantieschema

Pastuso

Triodus verzorgt de Buitenschoolse opvang op de Anne Frankschool. De buitenschoolse opvang heet Kindercentrum Pastuso. Er zijn twee groepen. Beide groepen zijn gevestigd aan de Norgstraat 12. De begeleiders van Pastuso halen de kinderen bij de klas op. U haalt uw kind op in het gebouw aan de Norgstraat. (Klik hier onder op Pastuso om naar de site van Pastuso te gaan.)

Pastuso, Norgstraat 12, 2545TV Den Haag

telefoon: (070) 312 00 10

e-mail: info@triodus.nl

Triodus

Triodus is een professionele kinderopvang organisatie, die in de meeste wijken van Den Haag, buitenschoolse opvang verzorgt. (Klik op het logo van Triodus om naar de website van Triodus te gaan.)

Openingstijden

De naschoolse opvang is dagelijks geopend van 15.00uur tot 17.30uur. Ook is er in de meeste vakanties en op vrije dagen van de school opvang.

H
Schoolmelk
De schoolmelk wordt verzorgd door de firma Campina. U kunt uw kind opgeven voor schoolmelk door het aanmeldingsformulier bij de administratie van de school in te leveren of op te sturen naar Campina. U heeft de keus uit halfvolle melk of Optimel. De prijs is € 0,38 voor halfvolle melk, de ander pakjes kosten € 0,39 per stuk. U krijgt thuis een acceptgiro en u betaalt daarmee rechtstreeks aan Campina.

Voor aanmelding kunt u bij de administratie van de school een folder met aanmeldingsformulier ophalen. Voor eventuele vragen kunt u ook bij de administratie terecht. Vragen over rekeningen stelt u het best direct aan Campina.

Voor de website van Campina klikt u op het logo van Campina.

Tandarts
De Jeugdtandzorg-West verzorgt de tandheelkundige hulp voor de leerlingen van de Anne Frankschool. Wanneer u hiervan gebruik wil maken, dan kunt u uw kind aanmelden bij de administratie van de school. De controles vinden op school plaats.Voor de eerste behandeling wordt u samen met uw kind uitgenodigd. Daarna kunt u gebruik maken van de haal en breng service. Uw kind wordt dan voor behandeling door de Jeugdtandzorg opgehaald en na de behandeling weer terug gebracht naar school.

Uw zorgverzekering vergoed de kosten.

Voor meer informatie ga naar:

www.jeugdtandzorgwest.nl
Ouderbijdrage, schoolreis, kamp en zwembus betalen
 • Ouderbijdrage
 • Schoolreizen
 • Kampen 7 en 8
 • Zwembus

De ouderbijdrage.

We vragen aan de ouders een ouderbijdrage voor de organisatie van feesten en evenementen zoals: Sint, Kerst, Pasen, Voorleesontbijt, enz.

De kosten zijn voor 1 kind, 20,--, voor 2 kinderen € 30,--, voor 3 of meer kinderen € 40,--. Kinderen met een Ooievaarspas betalen geen ouderbijdrage.

Schoolreizen.

De schoolreizen en kampen worden apart in rekening gebracht. De kosten voor de schoolreizen zijn € 22,--.

Kinderen met een Ooievaarspas betalen niet voor de schoolreizen.

Kamp 8

Het kamp van groep 8 kost € 85,--.

De leerlingen gaan met de bus naar het kammp.

Kinderen met een Ooievaarspas krijgen € 25,-- korting. U betaalt €60,--.

Zwembus

De leerlingen van groep 5 en 6 en de leerlingen van groep 7 die nog geen diploma hebben krijgen schoolzwemmen. De gemeente betaalt de kosten van het zwemmen, maar vraagt een bijdrage aan de ouders voor de zwembus.

De bijdrage is voor 1 kind € 22,--, voor 2 kinder €33,-- en voor 3 of meer kinderen €41,--.

Er is geen kortingsregeling.

>
Vakanties en vrije dagen
 • 2017-2018
 • 2018-2019
 • 2019-2020
 • 2020-2021
Vakantie 2017-2018
Prinsjesdag   18-09-2017 t/m 19-09-2017
Herfstvakantie   16-10-2017 t/m 20-10-2017
Studiedag Personeel   23-10-2017    
Studiedagen Personeel   9-11-2017 en 10-11-2017
Kerstvakantie   22-12-2017 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie   26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasweekeinde   30-03-2018 t/m 2-04-2018
Meivakantie   27-04-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaartvakantie   10-05-2018 t/m 10-05-2018
Pinksteren   19-05-2018 t/m 21-05-2018
Studiedag personeel   4-06-2018    
Zomervakantie 12:30 13-07-2018 t/m 24-08-2018
Vakantie 2018-2019
Prinsjesdag   18-09-2018    
Herfstvakantie   22-10-2018 t/m 26-10-2018
Studiedagen personeel   ?-11-2018 t/m ?-11-2018
Kerstvakantie   24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie   25-02-2019 t/m 01-03-2019
Studiedag personeel   ?-03-2019
Paasweekend   19-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag   27-04-2019    
Meivakantie   29-04-2019 t/m 10-05-2019
Hemelvaart   30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksterweekend   10-06-2019
Zomervakantie 12:30 uur 19-07-2019 t/m 30-08-2019
Vakantie 2019-2020 - Wettelijke dagen zonder margedagen
Prinsjesdag        
Herfstvakantie     t/m  
Kerstvakantie     t/m  
Voorjaarsvakantie     t/m  
Paasweekend     t/m  
Koningsdag        
Meivakantie     t/m  
Pinksterweekend     t/m  
Zomervakantie 12:30 uur   t/m  
         
         
Vakantie 2016-2017
Prinsjesdag      
Herfstvakantie     t/m  
Kerstvakantie     t/m  
Voorjaarsvakantie     t/m  
Paasweekend     t/m  
Koningsdag      
Meivakantie     t/m  
Hemelvaartweekend     t/m  
Pinksterweekend     t/m  
Zomervakantie 12:00 uur   t/m  
         
         
Extra verlof
 • Leerplicht
 • Verlof
 • Aanvragen
 • De wet
 • 4 jaar
 • 5 jaar
 • Ouder dan 5
De leerplichtwet zegt hier het volgende over:

"Ouders/verzorgers moeten zorgen, dat een minderjarig leerplichtig kind de school regelmatig bezoekt, dat wil zeggen, dat er geen lessen mogen worden verzuimd."

Kinderen van 4 jaar zijn nog niet verplicht om naar school te gaan. Toch is regelmatig schoolbezoek voor de ontwikkeling van deze kinderen van groot belang. Probeert u daarom uw 4-jarige kind regelmatig naar school te brengen.
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Een 5 jarig kind mag ten hoogste 5 uur per week thuis blijven, de ouders moeten dit tijdig doorgeven aan de schoolleiding. In het belang van het kind kan er nog 5 uur ontheffing worden verleend door de directie. Deze uren mogen niet worden opgespaard voor extra vakanties. Kinderen vanaf 6 jaar moeten 5 dagen per week naar school.
Kinderen van 6 jaar en ouder moeten elke dag naar school en op tijd op school zijn. Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk en kunnen flinke boetes krijgen, wanneer zij hun kind niet of niet op tijd naar school brengen.
 • Regels
 • Gewichtige omstandigheden

Elk verzuim van een leerling dient ruim van tevoren te worden gemeld aan de schoolleiding. De schoolleiding kan als er sprake is van gewichtige omstandigheden beperkt toestemming geven voor maximaal 10 dagen extra verzuim per jaar.

Voor "gewichtige omstandigheden" zie de tab:

1. De situatie, dat een gezin wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, gebonden is aan een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties. In dat geval is een werkgeversverklaring nodig. (Dit geldt alleen als u door uw beroep, minder dan twee weken op vakantie kunt, binnen de vastgestelde schoolvakanties. Dit verlof mag niet aansluiten bij een schoolvakantie.)

2. Bij speciale gelegenheden in de familie, bijv. huwelijk, jubilea, begrafenis, een sociale of medische indicatie.

Wanneer zich gewichtige omstandigheden voordoen, dan kunt u bij de directeur van de school een schriftelijk verzoek indienen.

Wanneer u minder dan 2 weken per jaar, door uw werk, in de schoolvakantie op vakantie kunt, dan kunt u een werkgevers verklaring laten invullen door uw werkgever.

Voor andere situaties zijn schriftelijke bewijzen vereist.

Aanvraagformulier en werkgeversverklaring zijn bij de administratie verkrijgbaar.

>
Verloren - Gevonden voorwerpen
Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden? Kom even naar de administratie op één van de gebouwen.

De gevonden voorwerpen worden daar verzameld en drie keer per jaar uitgestald in de hal van beide gebouwen. Wanneer niemand de gevonden voorwerpen ophaald. Dan worden de gevonden voorwerpen drie maal per jaar weggeven aan een instelling met een maatschappelijk doel.

Ontwikkelings-Gericht-Onderwijs
Op de Anne Frankschool werken we volgens de principes van het Ontwikkelings-Gericht-Onderwijs (OGO). Ons onderwijs gaat er vanuit dat kinderen zich ontwikkelen in relatie tot hun omgeving. Door voor een uitdagende omgeving te zorgen zetten kinderen een volgende stap in hun ontwikkeling. Daarbij houden we rekening met de psychologische ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral door veel te spelen. Oudere kinderen hebben een meer onderzoekende instelling. Voor kinderen t/m groep 4 zorgen we voor zoveel mogelijk spel in de verwerking van de lesstof, waardoor zij vat krijgen op de hen omringende wereld. Vanaf groep 5 doen de kinderen onderzoek naar het hoe en waarom van de hen omringende wereld, waardoor zij met meer begrip, met hun omgeving leren omgaan. Het onderwijs is ingericht in thema's. In deze thema's zijn de onderwerpen uit de wereld oriëntatie verwerkt.
Taal
Op de Anne Frankschool werken we aan de verschillende taalonderdelen. Veel leerlingen spreken Nederlands als ze op school komen, er zijn ook leerlingen die Nederlands als tweede taal leren. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. De taal wordt verdeeld in mondelinge taal(luisteren en spreken) en schriftelijke taal (lezen en schrijven) Bij alle taal onderdelen is er sprake van een technisch gedeelte. Voor een deel moeten deze technieken worden aangeleerd en zijn het aparte vakken (lezen, schrijven, spelling). Andere delen van de taalbeheersing worden gaande weg geleerd. (luisteren, spreken). Naast de technische aspecten van de taal krijgen de kinderen les in het begrijpen van de taal en je goed uitdrukken in gesproken en geschreven taal. Voor betekenisvol begrijpen van de taal wordt de taal gekoppelt aan thema's. Hierdoor ontstaan clusters van woorden en begrippen die makkelijker worden onthouden.
Lezen
Binnen het leesonderwijs oefenen we twee vaardigheden: het technisch lezen en het begrijpend lezen. Bij technisch lezen gaat het om de leesvaardigheid. Bij de kleuters begint het met het leren van de klanken en de letters. Daarna worden er woorden gemaakt van de klanken en gaan de kinderen woorden lezen, zinnen lezen, en vervolgens steeds moeilijkere teksten lezen. Bij begrijpend lezen gaat het om het begrijpen van de teksten. Hierbij leren de leerlingen leesstrategieën aan. Voor het aanleren en oefenen van deze strategieën gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode gebruikt teksten over actuele onderwerpen. Deze worden ingeleid met filmpjes, vervolgens worden op niveau teksten gelezen en leesstraegieën aangeleerd. De leesstrategieën worden tenslotte toegepast op de teksten van de thema's. Op die manier kunnen de kinderen onderzoek naar de wereld waarin zij leven.
Schrijven

Schrijven van letters, woorden en zinnen vraagt veel oefening. Al vanaf groep 1 wordt met de kinderen gewerkt aan de ontwikkeling van de schrijfmotoriek. De meeste kinderen zijn vanaf groep drie in staat de complexe fijne bewegingen met de vingers te maken, die nodig zijn om letters te kunnen schrijven. Leerlingen die dat niet kunnen krijgen extra oefeningen om het ook te leren.

Wanneer de techniek van het schrijven wordt beheerst (eind groep 3) wordt ook gewerkt aan het schrijven van teksten met betekenis. Kinderen leren verschillende soorten teksten schrijven. Informatieve teksten, wervende teksten, verhalende teksten, verslagen, gedichten, enz.

Rekenen

In groep 1 maken we een start met rekenen. Tellen, resultatief tellen, symbolen herkennen. In groep 1 t/m 3 wordt het rekenen zoveel mogelijk in de thema's verwerkt. Op die manier krijgt het rekenen betekenis. Vanaf groep 4 werken we met de methode Wis en Reken en krijgen de leerlingen instructies en oefeningen uit de rekenmethode. Extra aandacht is er voor de taal die met het rekenen te maken heeft.

Vanaf groep drie wordt extra geoefend met De Rekentuin. De Rekentuin is een webbased computerprogramma. Het programma zorgt zelf voor moeilijkere of makkelijkere opgaven. De leerlingen werken op school maar ook thuis. Zij hebben hun eigen persoonlijke inlogcode. Het programma registreert de vorderingen, waardoor de leerkrachten op tijd de juiste instructie kunnen geven.

Engels

Op de Anne Frankschool krijgen alle leerlingen Engels.

In groep 1t/m 4 wordt gewerkt met de methode I-Pockets. De methode is gericht op de mondelinge taalvaardigheid in het Engels. Er zijn veel online filmpjes, praatplaten, liedjes en verhaaltjes en de kinderen worden uitgedaagd zelf Engels te spreken.

Vanaf groep 5 werken we met de methode Our Discovery Island. Ook deze methode bevat veel filmpjes en gesproken taal maar werkt ook aan de ontwikkeling van geschreven Engels. De leerlingen kunne thuis via internet huiswerk maken.

De Anne Frankschool werkt aan certificering door Early Bird. De leerkrachten volgen scholing, er wordt in alle groepen minimaal een uur Engels gegeven en Engels wordt geïntegreerd in de thema's.

Wereld Oriëntatie
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Techniek en Cultuur zijn volledig geïntegreerd in de thema's.

Bij de aanbieding van de WO onderwerpen wordt gebruik gemaakt van excursies en bezoeken van deskundigen.

In de groepen 1 t/m 4 wordt vervolgens spel ontwikkeld waarbij de onderwerpen verder worden uitgediept. Daarbij wordt een sterke koppeling naar de taal gemaakt en wordt op een betekenisvolle manier aan de woordenschatuitbreidng gewerkt.

Vanaf groep 4 wordt gewerkt aan onderzoeksvaardigheden. De leerlingen leren onderzoeksvragen maken en onderzoek de onderwerpen van de thema's. Zij sluiten af met presentaties: een Powerpoint, een boekje, een tentoonstelling.

Sport en spel
In 2007 was de Anne Frankschool de sportiefste school van Nederland.

De gymleerkrachten zorgen voor een gevarieerd sport- en spelprogramma tijdens de gymlessen.

Na schooltijd kunnen de leerlingen inschrijven voor verschillende sportcursussen.

De school neemt deel aan het Bouwlust Schoolsportteam (BST) en werkt zo samen met 9 scholen in de wijk aan een fitte en gezonde wijk.

Ook de ouders proberen we in beweging te krijgen. Zo waren er in 2011-2012 een loopgroep voor ouders en Zumba voor moeders.

Ouders en leren
Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen.

Ouders hebben primair een opvoedende taak en moeten zorgen voor een veilige geborgen leefomgeving thuis.

Ouders kunnen een stimulerende rol spelen bij het leren van hun kinderen. Belangstelling voor wat de kinderen leren, samen met het kind leren (bijvoorbeeld: samen de tafels leren, belangstelling voor het huiswerk). Belangstelling voor wat het kind op school doet. (Bijvoorbeeld: naar de thema-afsluiting komen, het rapport ophalen, praten met het kind over wat het op school meemaakt).

Groepen 1 en 2
 • Groep 1a
 • Groep 1b
 • Groep 1c
 • Groep 2a
 • Groep 2b
 • Peuters
Groep 1a
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkrachten Hülya Bektas en Pinar Aktas
Groep 1b
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkrachten Marjolein Maat
Groep 1c
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Krista van Assen en Yvonne Nyman
Groep 2a
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkrachten Marleen Holstein en Mila Khemai
Groep 2b
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkrachten Roxanne Janse
Groep Peutergroepen
Gebouw Beresteinlaan 267
Leidsters
Groep Peutergroepen
Gebouw Laagveen 22
Leidsters
Groepen 3, 4 en 5
 • Groep 3a
 • Groep 3b
 • Groep 3s
 • Groep 4a
 • Groep 4b
 • Groep 4s
 • Groep 5a
 • Groep 5b
Groep 3a
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkrachten Annieck Dekker, Marieke Beintema
Groep 3b
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Linda Isbrücker, Marline v.d. Meer
Groep 3s
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Nazima Alibaks
Groep 4a
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Iris Stikkelman
Groep 4b
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Brenda Plomp, Marline v.d. Meer
Groep 4s
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Wil van der Vleuten, Ineke van Leersum
Groep 5a
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Yvonne Knoester, Marline v.d. Meer
Groep 5b
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Soer Kodan
Groepen 6, 7 en 8
 • Groep 6a
 • Groep 6b
 • Groep 6c
 • Groep 7a
 • Groep 7b
 • Groep 8a
 • Groep 8b
Groep 6a
Gebouw Laagveen 22
Leerkracht Kyla Vermeulen
Groep 6b
Gebouw Laagveen 22
Leerkrachten Tanja van der Kerkhof; Marieke Endedijk
Groep 6c
Gebouw Laagveen 22
Leerkrachten Kiara v.d. Meer
Groep 7a
Gebouw Laagveen 22
Leerkracht Jaapjan de Back
Groep 7b
Gebouw Laagveen 22
Leerkracht Sonja Böse; Kim Brussee
Groep 8a
Gebouw Laagveen 22
Leerkracht Rudina Rensen, Roeckshana Adesh, Anniek Weke
Groep 8b
Gebouw Laagveen 22
Leerkracht Rudina Rensen, Roeckshana Adesh, Anniek Weke
Internationale schakelklas
 • Groep 9a
 • Groep 9b
Groep 9a
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Diana Takoerdin, Ellen Putter
Groep 9b
Gebouw Beresteinlaan 267
Leerkracht Ellen Putter; Wendy v.d. Tork
Cursussen voor ouders
Groep Taalcursus
Ruimte Vergaderruimte
Gebouw Laagveen 22
Groep Peuter- Oudergym
Ruimte Speellokaal
Gebouw Laagveen 22
Leerkracht Astrid Claassen
Gym Sport en Spel
Groep 3 t/m 8
Ruimte Gymzaal
Gebouw Beresteinlaan 267
Groepen 2a t/m 2f
Ruimte speellokaal
Gebouw Beresteinlaan 267
Groepen
Ruimte Speellokaal
Gebouw
Leerkrachten Judith Kalter; Dion van Splunteren

ICT - Computers in de school

De Anne Frankschool is een moderne school. We zijn voortdurend alert op de ontwikkelingen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie en de mogelijkheden die dat biedt voor de verbetering van ons onderwijs.

Vanaf groep 3 hebben alle groepen digitale schoolborden of touch screens. Op beide gebouwen zijn aparte computerlokalen. In groep 5 krijgt elke leerling een eigen notebook.De leerlingen nemen de notebooks mee naar de volgende klas. De leerlingen beschikken zo over hun eigen computer. Aan het eind van groep 8 mogen de leerlingen de notebook mee naar huis nemen en hem behouden.

Het onderwijs is zo ingericht, dat leerlingen zinvol gebruik maken van de beschikbare computers, b.v inoefenen van kennis en vaardigheden, het maken van werkstukken en presentaties en het zoeken van informatie. Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip, een volledig via internet werkende methode. Engels wordt ondersteund met een uitgebreid software pakket

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een eigen inlogcode voor De Rekentuin, de Taalzee en MijnKlas. Op school werken we in groep 3 en 4 met vijf tablets per klas, zodat er in groepjes flink kan worden geoefend. De leerlingen kunnen ook thuis inloggen en daar verder werken. Er is een eigen inlogcode voor iedere leerling vanaf groep 3.

In de groepn 5 en 6 starten we dit schooljaar met Itslearning. Dat is een electronische leeromgeving waarmee leerlingen hun lessen kunnen plannen en samen kunnen werken aan een project.

Leerlingenzorg

De Anne Frankschool heeft een uitgebreid zorgsysteem. Met dit systeem zorgen we ervoor dat we goed zicht houden op de vorderingen van alle leerlingen.

Alle leerlingen zijn geregistreerd in het Leerlingvolgsysteem. Daarin worden de resultaten van de toetsen geregistreerd. Ook zaken als vezuim, gespreksverslagen en speciale plannen zijn in dit systeem opgeslagen.

We letten goed op de leerlingen: in groep 3 en 5 worden uitgebreide groepsonderzoeken gedaan.In groep 7 volgt de Entreetoets en in groep 8 de CITO-eindtoets.

Kinderen die uitvallen worden nader onderzocht en krijgen zoveel mogelijk binnen de school hulp. De hulp kan bestaan uit gerichte hulp bij een specifiek probleem, maar ook complexere hulp of zelfs een eigen uitstroomperspectief met een bijbehorend eigen programma.

Voor specifieke problemen zijn er groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen. Sommige kinderen krijgen na groep 4 een uitstroomperspectief. We doen daarmee een voorspelling van het te verwachten uitstroomniveau en hoe we dat gaan bereiken.

Anne Frankschool
Beresteinlaan 267 2542JG Den Haag
Laagveen 22 2544RZ Den Haag
Telefoon 070-3664406 Fax 070-3663749

Mail

Administratie: administratie@obs-annefrank.net Informatie: info@obs-annefrank.net

Website: www.obs-annefrank.com

Engels

Vanaf oktober 2011 geven we Engels in alle groepen. In de groepen 1 t/m 4 vooral gesproken Engels. Luisteren, begrijpen en spreken. Vanaf halverwege groep 4 ook schriftelijk Engels. Lezen, begrijpen, schrijven, spelling en grammatica.

Engels is wereldwijd de meest gebruikte voertaal. Veel informatie op internet is in het Engels. Kinderen maken een betere start op de middelbare school wanneer zij het Engels beter beheersen.

Hoe jonger kinderen een taal leren, hoe groter de kans dat ze deze taal ook goed gaan beheersen, daarom starten we al vroeg. Voor veel kinderen is Engels niet de tweede taal, maar de derde of de vierde taal. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit geen bezwaar. Het lijkt er zelfs op dat het leren van Engels een stimulerend effect heeft op de taalontwikkeling in de andere talen, die het kind leert.

De school is een geregistreerde Early Bird school. Early Bird zorgt voor ontwikkeling van lesprogramma's, training van leerkrachten en controle op de kwaliteit.

In de groepen 1 t/m 4 werken we met I-pockets. Een programma, dat de activiteiten in de groep ondersteund met onder andere digitaal materiaal. In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode Our Discovery Island.

Anne Frank

Foto Anne Frank
Anne Frank was één van de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Haar dagboek is wereldwijd één van de best verkochte boeken. Hierin beschrijft Anne Frank hoe zij als meisje de oorlog beleefde. Door de nagedachtenis aan Anne Frank levend te houden, hopen veel mensen racisme en discriminatie te verminderen. Daarom zijn er in heel veel landen scholen naar haar vernoemd. De Anne Frank Stichting en het Achterhuis (Het Anne Frannk Museum) zorgen er voor, dat Anne Frank niet vergeten wordt.

Meer weten? Ga naar:

Het Achterhuis

Anne Frank Stichting

Foto Anne Frank
Schoolgids
Schoolplan 2015-2019
ICT-plan
Schoolondersteuningsprofiel

De website van de Anne Frankschool wordt vernieuwd!

Deze functie is nog in ontwikkeling! U kunt er wel op klikken. Soms zijn er al delen uitgewerkt en u kunt zo de ontwikkeling van de site volgen.

Logo Rekentuin

Logo Taalzee

Logo Early Bird

Logo Triodus

Logo BST

Logo BST

Logo PO-VO

Logo Puzzels

Logo Spel

Logo Film

Logo Film

Logo Film

Beresteinlaan 267

2542JG Den Haag

17 groepen

2 peuter groepen

Documentatiecentrum

Gymzaal

Computerlokaal

Administratie

Laagveen 22

2544RZ Den Haag

11 groepen

3 peuter groepen

Oudercursussen

Verkeersplein

Computerruimte

Nieuwe ontwikkelingen
Foto
Op de Anne Frank bieden we de Wereld Oriëntatie en een deel van het taal onderwijs aan in ontwikkelingsgerichte thema's. Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen en leren de kinderen beter en sneller.
foto De groepen 1 t/m 4 en de Internationale schakelklas zijn op de Beresteinlaan 267 gevestigd. Op het Laagveen 22 zijn de groepen 5 t/m 8 onder gebracht. Op beide gebouwen zijn peutergroepen. Op het Laagveen zijn de oudercursussen.
foto
De Anne Frankschool heeft spannende schoolpleinen met veel speel mogelijkheden. Zoneparc voor sport en spel, De Groene Zone en verkeerspleinen. In de Groene Zone zijn in april 2016 door de groeepen 5 schooltuintjes aangelegd. De kinderen krijgen buiten les over de natuur en gezonde voeding.
foto
Alle groepen hebben grote touch screens. Voor instructies met animaties en films en life streams het ideale schoolbord. Vanaf groep 5 heeft elk kind een eigen notebook. De leerlingen van groep 8 krijgen aan het eind van het schooljaar hun notebook mee naar huis.
foto
Op de Anne Frankschool krijgen alle leerlingen Engelse les. In groep 1 t/m 4 is dat voor al mondeling Engels (Luisteren en Spreken) in groep 5 t/m 8 komt daar schriftelijk Engels bij (Lezen en Schrijven). De leerlingen maken online huiswerk.
foto
De Anne Frankschool werkt samen met het Residentieorkest en het Koorenhuis aan de muzikale ontwikkeling. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen les van orkesteleden, maken kennis met verschillende instrumenten, spelen mee met het orkest en maken samen een nieuwe compositie voor het orkest.
foto
De Anne Frankschool gebruikt Mijnschoolinfo voor de communicatie met de ouders. Ouders krijgen online informatie via mail, nieuwsbrief en App op de telefoon. Ook kunnen de ouders zelf een tijd reserveren op de rapportendag. beschikt u nog niet over deze mogelijkheden dan is er voldoende schriftelijke informatie.
1 2 3 4 5 6 7
Ouderportal